Noodgevallen

Noodgevallen

In geval van nood kan u ons bereiken via de gsm van kokkie Anneleen Quirijnen (+32494403447), zij is er vanaf 14 juli, of via de gsm van kokkie Philippe (+32476632655), hij is heel het kamp aanwezig.
Let op!: Dit nummer mag u enkel gebruiken als er sprake is van échte noodgevallen, zoals een onverwachte gebeurtenis in de familie.

Als er iets gebeurt met uw dochter(s), zal u ook steeds door ons op de hoogte gesteld worden en zullen wij steeds handelen naar de gegevens op de medische fiche. De verpleegster van dienst is leidster Lotte Scheffer.